مادر

Image

مادر

مادر توچه خوب و مهربانی

مادر تو عزیز تر ز جانی

روزیکه نه پای رفتنم بود

نی فهم توان گفتنم بود

دامان تو بود جایگاهم

آغوش تو بود پنا گاهم

هر باریکه آمدم بسویت

لبخند چو میزدم به رویت

صد بوسه زدی به گونه هایم

از سر و سینه تا به پایم

مادر تو مرا فرشته هستی

از مهر و وفا سرشته هستی

ای مادر روحپرور من

باشی تو همیشه سرور من

/ 0 نظر / 8 بازدید