اطلاعات کارت های بانکی خود را تغیر دهید...

‫وبلاگی که اطلاعات ۳ میلیون کارت شتاب را افشا کرد ‬http://ircard.blogspot.fr/

‫شرکت فن آوران انیاک و خطری که برای حسابهای بانکی ایجاد کرده است‬ ircard.blogspot.com ‫اطلاعات سه میلیون کارت بانکی در این وبلاگ پخش میشود . تنها چاره اطلاع رسانی به مردم و دارندگان کارتهاست. کدام مدیران انفورماتیک بانکها با دریافت رشوه چشم بر کجرویها بستند؟ مدیریت ناشایست شرکت انیاک توسط دو برادر مالک آن آقایان ناصر حجازیان ( مدیر عامل ) و نادر حجازیان ( مدیر بازرگانی ) چنان غرق در ت...‬

/ 0 نظر / 26 بازدید