نه شرط زندگی

زندگی خوش نه شرط لازم دارد :

 

  • سلامت کافی برای آن که کار لذتبخش بشه.

  • ثروت کافی برای برآوردن نیازها،

  • قدرت کافی برای مبارزه با مشکلات و فائق آمدن برآنها.

  • حسن نیت کافی برای اعتراف به گناهان و دست کشیدن از آنها.

  • شکیبایی کافی برای زحمت کشیدن تا به ثمر رسیدن کارخوب.

  • نیکوکاری کافی برای آن که چیزی به همسایهات برسه.

  • عشق کافی برای برانگیختنات به این که به حال دیگران مفید باشی.

                    و

  • ایمان زیاد برای آن که ترسها و نگرانیهای مربوط به آینده را از تو دور کنه.

/ 0 نظر / 9 بازدید