نحوه دعوت شیاطین

نحوه دعوت شیاطین ونیروهای منفی برای انجام اعمال مورد نظرشان: نیروهای منفی از روشهای بسار زیادی برای گمراه ساختن انسان استقاده می کنند اما تمامی این روشها از یک کلیات واحد سرچشمه می گیرند.1-آنها برای انجام اعمال مورد نظرشان اول از افکار منفی استفاده می کنند بدین صورت که افکار منفی را به ذهنتان تزریق می کنند.2-کم کم وقتی که ذهن شما از افکار منفی پر گردید حالا نوبت عمل است و نیروهای منفی با افکاری که در ذهن شما تزریق می کنند شما را به انجام این عمل هدایت می کنند؛آنان این روش را آنقدر انجام می دهند تا انجام عمل منفی برای شما به صورت یک عادت در بیاید؛نیروهای منفی وارد بدن شما شده و از شما به عنوان یک ابزار برای انجام عمل مورد نظرشان استفاده می کنندو شما خود را به صورت تمام و کمال در اختیار آنها قرار می دهید.و شاید شما خود راضی به انجام آن عمل نباشید و لی دیگر شما خود را به شیطان تسلیم کرده ایدبا انجام این اعمال شما جزء یکی از نیروهای منفی شده اید؛ روش نیروهای منفی بدین گونه است که شرح داده شد و بدین صورت تکثیر می یابند و هر روز بیشتر می شوندام نگران نباشید حتی اگر شماخود را به شیطان تسلیم کرده باشید وحتی اگر جزء نیروهای منفی باشید برای نجاتتان از این راه و رفتن به سمت نیروهای مثبت روشهای وجود دارد که در ادامه شرح داده خواهد شد. نحوه مقابله با نیروهای منفی و شیاطین: اگر شیطان در شما نفوذ کرده باشد، روح شما را تسخیر کرده باشد،یعنی شما خود را به شیطان تسلیم کرده باشید کار برایتان سخت میشود اما همیشه برای خلاصی از دست شیاطین راههایی وجود دارد ، ممکن است سخت باشد اما ناشدنی نیست ، خداوند رحمان و رحیم همیشه برای بندگان خود راهی را برای خلاصی از شر شیاطین قرار می دهد تا بتواند با رها شدن از شر شیاطین بسوی کمال و حقیقت حرکت کند، درهای توبه همیشه بسوی بندگان خداوند باز است یعنی اگر شیاطین شما را به صورت کامل هم تسخیر کرده باشد باز هم در بدنتان نقاطی را می توانید بیابید که شیاطین نتوانسته اند در آنجا نفوذ کنند اینان نقاط قوت شما هستند ، قدر آنها را بدانید و آنها را توسعه و گسترش دهید به نقاط دیگر بدنتان،و از آنها به عنوان ستون اصلی استفاده کنید ، این نقاط در انسانهای مختلف متفاوت است ولی همه در یک نقطه مشرک هستند و آن جایی نیست جز فطرتتان ، جایی که هیچ شیطانی نمی تواند آن را تسخیر بکند ، پس قدم اول این است که شما استعدادهای بدن خودتان را بشناسید ،‌نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی بکنید،‌پس ، از نقاط قوت به عنوان ستون اصلی استفاده بکنید و با استفاده از آنها نقاط ضعف خود را قویتر بکنید، حتی شما می توانید از نقاط قوی بدنتان به عنوان پوشش برای نقاط ضعیف استفاده بکنید، یعنی به نقاط قوی تکیه کرده و با آن تکیه گاه دست نقاط ضعیف بدنتان را گرفته و آنها را نیز بالا بکشید ‌برای بهتر درک کردن مطلب مثالی را برایتان می زنم ، فرض بکنید شما آدم نماز خوان و قرآن خوانی هستید ولی اعمال گناه زیادی را هم مرتکب می شوید ، اگر اینچنین آدمی هستید مطمئن باشید که نماز و قرآن خواندنتان سطحی می باشد ، پس نماز و قرآن را عمیق تر خانده و روی کلمات آن تفکر بکنید ، بگذارید روح شما قرآن بخواند نه جسم شما ، یعنی عمیق تر شمید با انجام این اعمال نماز و قرآن پوششی می شود برای اعمال گناه شما یعنی نماز و قرآن شما را از انجام اعمال گناه باز می دارد ، بدین صورت که شرایطی را پیش می آورد که شما به سمت اعمال گناه نروید یعنی اگر شما کوچکترین همتی بکنید دیگر آن اعمال گناه را مرتکب نمی شوید ، فکر می کنم با زدن این مثال مطالب مقداری برایتان روشن تر شده باشد ،‌این روش یکی از روشهای خوب و مفید برای مقابله با شیاطین است یعنی استفاده از نقاط قوت برای تقویت نقاط ضعیف تر یکی از روشهای بسیار متداول شیاطین برای گمراه کردن انسانها این است که شیاطین شما را در مورد نعمت هایی که خداوند به شما داده دچار تردید و دو دلی می کنند و شما را در مورد حکمت اتفاقاتی که برایتان می افتد به شک می اندازند یعنی در مورد نعمتها و قابلیتهایی که خداوند به بندگان خود داده دچار شک و تردید می کنند که این روش یکی از روشهای متداول و بسیار خطرناک شیاطین برای گمراه کردن انسانها می باشد. همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که هر اتفاقی که برایتان افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد همه حکمت و رحمت خداست ، چه اتفاقات خوب و چه اتفاقات بد ، یعنی باید در این مورد به یقین برسید که هر اتفاقی که برایتان پیش می آید در آن حکمتی از جانب خداوند مقرر گردیده تا شما را در نهایت به راه راست هدایت کرده و در نهایت رسانیدن شما به سر منزل مقصود است یعنی هر اتفاق و پیشامد که برایتان اتفاق افتاده یا در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد همه حکمت و رحمت خداست و خداوند می خواهد با این اتفاقات شما را هر چه بیشتر و بیشتر به سمت مثبت و پیشرفت در راه و صرط مستقیم سوق دهد خداوند رحمان و رحیم و عالم و... و مطلق است ، پس مطمئن باشید که او صلاح و مصلحت ما را بهتر از خودمان می داند،‌اوست که می داند واقعا چه چیزی برای ما خوب است یا بد، اوست که می داند ما برای پیشرفت در زندگی فیزیکی بهچه چیزی نیاز داریم برای پیشرفت در زندگی فیزیکی به چه چیزی نیاز داریم؟ همیشه یادتان باشد که هدف از زندگی فیزیکی چیست و اصلا طبقات پایین برای چه خلق شد. برای پیشرفت سریعتر بندگان خداوند،پس به نعمتها وامکاناتی که از جانب حق به شما داده شده قناعت کرده و همیشه بگویید الهی شکر،شکر برای اینکه به ما اجازه داد وارد طبقات پایین بشویم شکر از این جهت که به ما اجازه زندگی داد و........ واقعا اگر به نعمتهایی که از جانب خداوند به ما داده شده فکر بکنیم بسیار،بسیار زیاد وبعضی از این نعمتها اصلا قابل وصف نیست پس همیشه شکرگذار نعمتهای خداوند باشید اما سعی وتلاش خود را برای پیشرفت هر چه بیشتر و سریعتر بکار بندید، مطمئن باشید که اگر خداوند هر چیزی و هر آرزویی را از ته دل بکنید و صلاح و مصلحت شما هم در اجابت خواست شما باشد،خداوند روزیتان را محقق می سازد. همیشه قدردان نعمتهایی باشید که از جانب حق به شما داده شده،نه اینکه از نعمتهایی که بنابه صلاح و مصلحت به شما داده نشده گله مند باشید، و بگویید من اگر فلان نعمت را داشتم سریعتر و بهتر پیشرفت می کردم،یا صلاح من در این بود که فلان نعمت نیز از جانب حق به من داده می شد.مطمئن باشید که شما فقط امروز قضیه را نگاه می کنید و از عواقب و آینده آن خبر ندارید پس همیشه قدردان نعمتهایی باشید که از جانب حق به شما داده شده است،اگر شما قدردان نعمتهایی باشید که از جانب حق به شما داده شده یکی از کانالهای بزرگ ورود شیاطین به بدن خود رابسته اید و توصیه حقیر این است که خیلی مواظب این کانال باشید. هر اتفاقی که در زندگی روزمره ما رخ می دهد یک نوع امتحان است برای پیشرفت ما،بگذارید برای درک مطلب یک مثال بزنم؛فرض کنید ما دانش آموز هستیم برای ورود به کلاس بالاتر ملاک عمل چیست،از ما امتحان می گیرند،اگر از این امتحان قبول شدیم و سربلند بیرون آمدیم وارد کلاس بالاتری می شویم پس این امتحان و آزمون هم ما را آماده تر و هم پخته تر می کند و هم پلی است برای ورود به مراحل بالاتر پس قدر این امتحانها و آزمونها را بدانید و تمام تلاش خود را بکنید تا از این آزمونها سربلند بیرون بیایید. شیاطین هیچ موقع آرام و قرار ندارند و همیشه 24 ساعت شبانه روز در تلاش هستند تا ما را گمراه کنند و متاسفانه توانسته اند عده چشمگیری از مردم را به دلیل عدم آگاهی کافی گمراه کنند مطمئن باشید که افراد گمراه شده توسط شیاطین همیشه از دو نقطه مورد تهاجم قرار گرفته اند،یکی از نقاط ضعفشان و دیگری از نقاط قوتشان،خوب از نقاط ضضعف که راحتتر می توان انسان را گمراه کرد، ولی دلیل گمراه شدن از نقاط قوت اینست که انسان نسبت به آن نقاط مغرور شده و نسبت به آن نقاط قوت مغرور شده و نسبت به آنه کم توجهی می کند،شما به علتی،به هر روشی که به دست شیاطین گمراه شوید چند راه خوب همیشه برای مقابله با آنها وجود دارد که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم 1-خواندن نماز و قرآن و انجام تمرینهای مربوط به آنها اگر شیاطین در بدن شما نفوذ کرده باشند با خواندن نماز و قرآن به مرور این شیاطین ذوب شده و به اجبار از بدن شما خارج می شوند.تمرین مربوط به قرآن خواندن هم بدین گونه است که شما تلاوت قرآن را با صدای صوت و به صورت کاملا رسا گوش می کنید، چشمان خود را می بندید و فقط به صدای صوت گوش می دهید،کم کم سعی کنید این صوت از پوست شما و از جسم شما عبور کرده و به روحتان برسد،یعنی سعی کنید صوت قرآن را به داخل بدنتان کشیده و به روح خود برسانید تا روحتان از صدای صوت سیراب گشته و جلا پیدا کند،صدای صوت را با دم و بازدم خود هماهنگ کنیدو با دم سعی کنید صوت قرآن را به عمق وجودتان بکشید، اگر شما این عمل را انجام بدهید انگار اسید سولفوریک را روی شیاطینی که داخل بدنتان هستند می ریزید و خیلی سریع آنها مجبور می شوند بدن شما را ترک بکنند، هنگام تمرین وقتی به آرامش رسیدید و شیاطین بدن شما را ترک کردند راحت می توانید راجع به اعمال و افکارتان فکر کرده و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ کنید.این تمرین هم برای دور کردن و خارج کردن شیاطین از بدنتان بسیار کارایی و کاربرد دارد و هم برای پروراندن روحتان بسیار مفید است.حتماً روزانه این تمرین را انجام دهید فقط بدن شما نیست که ممکن است موردحمله شیاطین قرار گیرد منزل شما نیز یکی از جاهایی است که ممکن است به محل زندگی و رفت و آمد شیاطین تبدیل شود برای جلوگیری از این منظور از آیات و اسماء الهی استفاده کنید. در چند نقطه منزلتان از سوره های قرآن بچسبانید و سعی کنید روزانه حداقل نیم ساعت قرآن در منزل شما پخش شود.بودن آیات و اسماء متبرکه باعث می شود که از رفت و آمد شیاطین در منزل شما تا حدودی جلوگیری شود. اگر شیاطین به بدن شما نفوذ کرده باشند مجبورند از غذایی که شما می خورید آنها نیز تغذیه کنند، برای جلوگیری از تغذیه شیاطین از غذاهای شما حتماً قبل از غذا بسم االه الرحمن الرحیم و بعد از غذا الحمدلله رب العالمین بگویید.انجام این عمل باعث می شود که شیاطین نتوانند از غذاهای شما استفاده کنند و به مرور مجبور به ترک کالبد شما می شوند. قبل از خواب هر شب 7 آیه از سوره یس را بخوانید و تا صبح روزه سکوت بگیرید،یعنی با کسی صحبت نکنید،انجام این باعث می شود تا شما از زمانی که سوره یس را بخوانید تا زمانی که باکسی حرف نزنید شیاطین تنوانند در خواب روح شمارا مورد آزار و اذیت قرار دهند. خواندن روزانه آیه الکرسی نیز به شما خیلی کمک می کند تا بتوانید یک سپر دفاعی بسیار قوی در مقابل شیاطین قرار دهید روزانه حداقل یکبار این سوره را بخوانید متن این سوره بدین شرح است: یکی دیگر از روشهای مقابله با شیاطین اینست که سوره های 4 چهار قل را بخوانید و به صورت کسی که میخواهید از دست شیاطین محفوظ بماند فوت بکنید انجام این عمل نیز تا حدود زیادی شیاطین را از شما دور نگه می دارد . متن سوره های چهر قل به شرح زیر است: روش دیگر این است که شما سوره های چهار قل و یس و آیه الکرسی را به داخل یک آب بطری (یا یک ظرف که بتوان سرپوشی برای آن گذاشت و درب آن را بست)بخوانید سپس درب ظرف را ببندید و هر موقع نیاز پیدا کردید مقداری از آن را داخل یک آب پاش ریخته و روی لباس و بدن خود اسپری بکنید این روش نیز برای دفع شیاطین بسیار مفید است . در ضمن شما می توانید ترکیبی از جند روش را که به شما گفته شد را به کار ببندید. اگر شیطان بصورت خیلی قوی در روح و جسم شما نفوذ کرده باشد باید مدتی بر روی لباسهای که می پوشید اسماء الله را بنویسید و در ضمن شما می توانید روی لباسی که اسماءالله را نوشته اید یک لباس دیگر بپوشید. مطمئن باشید که اگر اعمالی را که برای دفع شیاطین گفته شد بطور کامل انجام دهید شیاطین بدون شک روح وجسم شما را ترک می کنند . با ترک شیاطین ، جسم و روح شما آماده پذیرایی از نور و الطاف الهی خواهد بود، بخصوص دل هر انسان جایی است که نور الهی در آن حلول می کند پس حتما این قسمت از بدنتان را همیشه پاک نگه دارید تا همیشه منتظر و آماده حلول نور الهی باشد. دلتان را از حسد وکینه و... رها کنید ، فقط و فقط به موهبت الهی و نیروهای مثبت فکر بکنید ، تمرین مربوط به صوت قرآن و هماهنگ کردن دم و بازدن با صوت قرآن را روزانه انجام دهید تا روحتان پرورده شود . هر جه قدر روحتان قویتر و دلتان پاک تر باشد حلول نو و الطاف الهی در وجودتان بیشتر شده و روحتان سیر صعودی بسوی کمال را با قدرت بیشتری دنبال خواهد کرد. تمرینهای دیگر مربوط به تقویت روح و جسم و حرکت بسوی کمال: بصورت دسته جمعی پس از تاریکی شب در اتاقی تاریک و با نور کم بنشینید ، یک حلقه تشکیل بدهید ، دستهای همدیگر را بگیرید ، چشمهایتان را ببندید ، در این حالت یک حلقه انرژی دور شما تشکیل می شود ، سپس یکی از شما که بدن آماده تری برای جذب انرژی دارد سعی بکنید که انرژی را از تاج سرتان گرفته و به دستها منتقل کرده و سپس به نفر کنار دستیتان منتقل بکنید ،تمرکز بکنید ، همینطور که چشمتان را بسته اید فرض بکنید که انرژیهای مثبت بصورت نورهای سفید و سبز و آبی رنگ به سر شما می تابند ،این نیروها را جذب کرده و به دستهایتان منتقل بکنید و سپس به نفر کنار دستیتان منتقل بکنید ، اگر این عمل را درست انجام دهید متوجه گرمای خاصی در دستانتان خواهید شد، نفرات دیگر حلقه همزمان با جذب انرژی از طرف شما شروع بکنند به فرستادن صلوات و خواندن سوره های حمد و توحید البته بصورت منظم و هماهنگ با هم فرستادن صلوات و خواندن سوره های حمد و توحید سبب می شود که در زمان تمرین نیروهای منفی از شما فاصله بگیرند .وقتی شما شروع به انتقال انرژی به نفر کنار دستیتان کردید حالا نوبت نفرات دیگر این حلقه است که انرژی که شما می فرستید جذب بکنند و سعی بکنند که مانند شما این انرژی را تقویت کرده و به نفرات دیگر منتقل بکنند . در حقیقت در این حالت شما راس یک هرمی را تشکیل می دهید که انرژی توسط شما از کهکشانها و حتی خارج از آن بسته به قدرت خودتان دریافت می کنید و به نفرات دیگر منتقل می کنید و آنها مسئولیت تقویت این انرژی هستند . با به جریان افتادن این چرخه از انرژی یکایک شما به مرور انرژی مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد. مدت زما ن انجام این تمرین حدودا نیم ساعت می باشد در پایان وقتی می خواهید کار انتقال انرژی را تمام بکنید به نفرات دیگر حلقه بگویید که با شمارش عدد 3 تمام انرژی که به سمتشان می رود را تماما جذب بکنند این عمل باعث می شود که انرژی هدر نرفته و تماما جذب نفرات موجود در حلقه شود . این تمرین را حداقل هفته ای دو بار انجام دهید.انجام این تمرین انرژی و نیروی مثبت موجود در بدنتان را به شدت افزایش خواهد داد. تمرین دیگر که برای جذب انرژی و نیروهای مثبت وجود دارد این است که یک حلقه از نفرات را داخل استخر و یا مکانهای مشابه تشکیل دهید ، دستهای همدیگر را بگیرید ، چند دم و بازدم انجام دهید و ششهایتان را پر از اکسیژن بکنید و با شماره 3 همگی به زیر آب بروید و چرخه مربوط به انرژی را آنجا انجام دهید ، تا جایی که نفستان به شما اجازه می دهد در زیر آب بمانید و وقتی دیدید که دیگر نفسی برایتان باقی نمانده و دارید خفه می شوید ده ثانیه زیر آب بمانید (شروع به شمارش بکنید 10و9و8و...و1)و سپس از زیر آب بیرون بیایید ولی دست نفرات دیگر حلقه را ول نکنید بگذارید تا جایی که می توانند در زیر آب بمانند تا وقتی که همه از زیر آب بیرون بیایند . توضیح این تمرین اینست که هنگام خروج از کالبد فیزیکی و مردن و ورود به جهانهای دیگر ، انرژی بسیار زیادی برای این نقل و انتقال لازم است و این انرژی در لحظه خروج در بدن شما ایجاد می شود ، با انجام این تمرین شما قسمتی از این انرژی را می توانید دریافت بکنید . این تمرین را ماهیانه یک بار انجام دهید. با انجام سه تمرین فوق یعنی 1-پروراندن روح با صوت قرآن 2-تشکیل حلقه بعد از تاریکی شب و3- تشکیل حلقه در زیر آب شما مقدار زیادی نیرو و انرژی مثبت در بدنتان ایجاد می شود وشما در ادامه چگونگی سازماندهی و استفاده از این انرژی ها را یاد خواهید گرفت. با بیشتر شدن انرژیهای مثبت در روح و جسمتان از یک سو سیر صعودی پیشرفت به سوی کمال را دنبال خواهید کرد و از سوی دیگر این نیروها و انرژیها به شما برای راهنمایی و کمک به افراد دیگر نیز کمک خواهند کرد یعنی شما با این انرژی های مثبت می توانید برای تصفیه روح و جسم نفرات برای کمک به پیشرفت به سوی نیروهای مثبت و برای درمان انواع بیماریها استفاده کنید . یکی دیگر از تمرینهایی که برای جذب نیروهای مثبت به شما کمک می کند خواندن روزانه نمازهای پنجگانه و خواندن روزانه قرآن است . اگر شما نمازهای پنجگانه را با اخلاص کامل و از ته دل و با روحتان بخوانید ،یعنی تا جایی که جا دارد در خواندن نماز عمیق باشید و روزانه چند آیه از قرآن را با همین شرایط بخوانید ،یک شاه راه بسیار قوی در بدنتان ایجاد خواهد شد که واقعا تاثیر بسزایی در جذب نیروهای مثبت دارد ،شما نباید به نماز خواندن به عنوان یک تکلیف نگاه بکنید ،بلکه به نماز به عنوان یک تمرین روزانه بسیار قوی برای جذب نیروهای مثبت و پروراندن روحتان نگاه بکنید زیرا در غیر این صورت نماز خواندن تاثیر چندانی بر روح و جسم شما نخواد داشت .گرفتن وضو قبل از نماز و نیت کردن نیز تاثیر زیادی برای جذب نیروهای مثبت دارد ،باور کنید که این تاثیر بیشتر شبیه معجزه است ،چون تاثیری که یک روز وضو گرفتن و نماز خواندن بر روی شما می گذارد معادل تاثیری است که سالها ریاضت کشیدن بر روی درویشان و مرتاضان می گذارد تمامی اعمالی را که انجام می دهید یادتان باشد که با خلوص کامل و ازته دل انجام دهید تا تاثیر واقعی آن را درک بکنید. توجه داشته باشید که برای اینکه تمرینهایی را که گفته شد به حد اعلی برسانید حتما قبل از شروع تمرین وضو بگیرید. اگر شما تمرینهای گفته شده را به درستی انجام دهید مطمئن باشید که چنان تاثیری بر روی شما می گذارد که خود شگفت زده می شوید .علاوه بر تمرینهای فوق همیشه به این نکته توجه داشته باشید که هدفتان از ورود به دنیای فیزیکی چه بوده و چه هدفی را باید دنبال بکنید. حال شما دیگر راهتان را برای پیشرفت به سوی کمال پیدا کرده اید و حالا نوبت دیگران است که شما به آنها کمک بکنید تا آنها نیز راهشان را برای این پیشرفت پیدا بکنند،همیشه یادتان باشد که نیروهای منفی و اهریمن زیاد هستند و هر روز بیشتر تکثیر می یابند و زندگی فیزیکی را کم کم به به تباهی و نابودی بکشانند ، پس شما که راهتان را برای پیشرفت به سوی کمال پیدا کرده اید، به جمع نیروهای مثبت بپیوندید و به اطرافیانتان نیز کمک بکنید و آنها را از شر شیاطین و نیروهای اهریمنی برهانید . همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که نیروهای منفی هر چه قدر هم قوی باشند باز هم همیشه و در همه جا نهایتا حق و حقیقت پیروز بوده و هست و خواهد بود. پس به مقابله با نیروهای منفی و شیاطین بپردازید ، مطمئن باشید که شما در این راه تنها نخواهید بود ، بیاد داشته باشید که چرا پا به این زندگی فیزیکی گذاشته اید و از هیچ کدام از نیروهای منفی ترسی نداشته باشید و همیشه بیاد داشته باشید که باید از یک حقیقت واحد که خداوند متعال است باید ترسید و بس. پس شما چه در زندگی فیزیکی باشید یا خارج ازآن همیشه یک حقیقت را دنبال کنید و به خاطر داشته باشید که شما چند صباحی در این زندگی فیزیکی میهمان هستید و جایگاه اصلی شما نزد خداوند متعال است و بس. پس همانطور که شیاطین نیروها و افکار منفی را ترویج می کنند شما هم به مقابله با آنها برخیزید و اعمال مثبت را ترویج کنید و اعمال مثبت زیادی را انجام دهید و انجام این اعمال را به دیگران هم بیاموزید و افکار ونیروهای مثبت را در جامعه ترویج کنید تا باشد که در روز موعود جزو یکی از سربازان آقا مهدی موعود(ع) باشید انشاالله خداوند نیز در این راه حامی و پشتیبان شما باشد و دعای خیر بنده حقیر نیز پشتوانه شما در این راه خواهد بود.

/ 0 نظر / 31 بازدید