خلقت انسان

خلقت انسان: خداوند با خلقت انسان کمال را در مورد انسان به سرحد رسانید وانسان مخلوقی کامل شد؛کاملترین مخلوقی که بوجود آمدو بیانگر قدرت و علم خداوند بود آفریده شد. با خلقت انسان و سرباز زدن ابلیس از سجده به انسان وقسم خوردن او به گمراه ساختن انسانها؛زندگی درپایین ترین طبقه(طبقه فیزیکی)را وارد مرحله جدیدی کرد. چون فطرت انسان پاک وتمیز بود در مقابل نیروهای منفی از قبیل ابلیس می توانست مقاومت کرده و در راه پیشرفت خود را بیابد.اما با ملحق شدن ابلیس به جمع نیروهای منفی عملا انسانها نمی توانستندراه سعادت و کمال خود را بیابند؛ بنابراین برای اینکه عدالت بصورت کامل رعایت گردد؛پیامبران و ائمه و برگزیدگان خداوند بسوی انسانها فرستاده شدند تا عدالت در این مورد نیز رعایت گردد.چون شیطان انسانها را دعوت به انجام کارها و اعمال منفی می کردند؛پیامبران نیز انسان را دعوت به انجام کارها و اعمال مثبت می کردند و بدینگونه چرخه زندگی در طبقات تکمیل گردید. چرخه زندگی انسان: انسان متولد می شود؛زندگی می کند اعمال مثبت و منفی انجام می دهد و در نهایت می میرد. با مرگ انسان زندگیش وارد مرحاله جدیدی می شود؛ انسان با مرگ بسته به شرایط سنی اش وارد یک دنیای جدید می شود و اگر روح او کامل شده باشد وارد عالم برزخ می شود.ولی اگر روح او کامل نباشد واردعالم قبل از برزخ می شود تا در آنجا روح او کامل شود و در این عالم انسان نمی تواند اعمال منفی انجام دهد ولی انجام عمل مثبت بصورت محدود وجود دارد.با ورود انسان به عالم برزخ تمامی اعمال او بصورت یک فیلم مانند از جلو چشم انسان رد می شوند؛ انسان درمقابل اعمال خوب خود خوشحال و در مقابل اعمال بدش ناراحت می شود تا روحش تطهیر شود و بعد از اتمام این فیلم نسبت به نمره ای که کسب کرده ایم از ما سوال می پرسند. اگر نمره قبولی نگرفته باشیم دیگر به ما اجازه ورود به زندگی فیزیکی داده نمی شود ولی اگر نمره قبولی کسب کرده باشیم ما را در انتخاب آزاد می گذارند. آنهایی که اجازه ورود به زندگی فیزیکی داده نمی شود آنقدر بایدعذاب بکشند تا روحشان تطهیر شود و این بار راه پیشرفت به شوی کمال را باید پیدا کنند البته بدون زندگی فیزیکی،و اگر نمره قبولی کسب بکنیم از ما می پرسند که آیاتمایل داریم بار دیگر وارد زندگی فیزیکی شویم یا نه واگر جواب ما آری باشد گزینه هایی که می توانیم با آن کالبدها زندگی فیزیکی را شروع کنیم مقابلمان قرار داده می شود.ما با انتخاب کالبدمان دوباره وارد زندگی فیزیکی می شویم ولی اگر جوابمان نه باشد بسته به نمره ای که کسب کرده ایم وارد طبقه مورد نظر شده و پیشرفت به سوی کمال رااز آنجا ادامه می دهیم در واقع زندگی فیزیکی یک سکوی پرتاب است که در مقابلمان قرار داده شده است. مسائلی که در زندگی فیزیکی با آن روبرو می شویم: انسانی که در کالبد فیزیکی زندگی می کند برای انجام دادن عمل نیکی باید با نیروهای منفی مبارزه کرده و این عمل را انجام دهد.بنابراین عمل یک او به مراتب با ارزش تر از از عمل نیک در سایر طبقات است؛در عصر حاضر چون آموزشهای پیامبران و برگزیدگان خداوند کم کم بدست فراموشی سپرده می شود و کم رنگتر از گذشته شده است و چون نیروهای منفی به شدت قوی هستند؛انجام هر عمل نیکی برابر با انجام چندین عمل بد و منفی است.یعنی در عصر حاضر از یک سو انجام عمل مثبت و خوب سخت تر از گذشته بوده و از سوی دیگر انجام عمل نیک بسیار با ارزشتر ازگذشته می باشد.باکم رنگتر شدن آموزشهای ائمه و پیامبران و برگذیدگان خداوند نیروهایی منفی روز به روز قویتر می شوند؛واین عمل آنان زمان ظهور ناجی آخرالزمان را تسریع می بخشد؛عصر حاضر جزء حساسترین زمانها به حساب می آید.جایی که کم کم دو نیروی خیر وشر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند.انسانهایی که گمراه می شوند و به سمت نیروهای منفی کشیده می شوند در این عصر بسیار زیاد دیده می شود؛ولی همیشه یادتان باشد که درهای توبه همیشه بسوی شما باز است و خداوند متعال توبه بندگان را می پذیرد؛پس شما که این نوشته ما را می خوانید؛با خود خلوت کنید؛به فطرت خود رجوع کنید؛ببینید اعمال و زندگیتان با اعمال و زندگی که ائمه و پیامبران و برگزیدگان خداوند آموزش داده اند چقدر تفاوت دارد.میزان تفاوت میزان گمراهیتان را مشخص خواهد کرد پس در این صورت سریعا توبه کرده و به سوی حق برگردید و راه کمال و سعادت خود را دنبال کنید؛ باور کنید دعوت نیروهای منفی بسوی انجام اعمال منفی بسیار بسیار زیاد است و هر روز قوی تر می شود(راه برگشت روز به روز سخت تر می شود)؛راههای مقابله با نیروهای منفی در ادامه برایتان توضیح داده خواهد شد.

/ 0 نظر / 25 بازدید