آموزش کامپیوتر

Active Desktop محدودیت تغییر در تنظیمات

با استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهده و یا مخفی شدن تمام درایو ها

و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

ایجاد کنید. سپس مقدار آن"NoActiveDesktopChanges" جدید با نام DWORD یک مقدار

را برابر 1 قرار دهید تا محدودیت اعمال شود

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی نمائید


Registry Settings
User Key:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer]

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer]

Value Name: NoActiveDesktopChanges

Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

 

 

ترفند رجیستری

را Active Desktop با تغییر گزینه های رجیستری ویندوز می توانید بطور انتخابی ویژگی های

در ویندوز کنترل کنید برای این کار ابتدا رجیستری را باز کنید سپس کلید را باز کنید

1جدید بر مبنای گزینه های زیر ایجاد کرده و برای محدود کردن آن مقدار DWORD یک مقدار

را وارد کنید و برای غیر فعال کردن محدودیت مقدار0 را وارد کنید

غیر فعال کردن توانایی تغییر کاغذ دیواری :NoChangingWallpaper

bmp امکان انتخاب تنها فایل های :NoHTMLWallPaper

desktopمحدودیت تنظیمات مربوط به نوار ابزار :NoMovingBands

هاComponet غیر فعال کردن :NoComponents

هاComponetغیر فعال کردن توانیی حذف :NoDeletingComponents

هاComponet غیر فعال کردن امکان حذف :NoEditingComponents

هاComponet غیر فعال کردن توانایی افزودن :NoAddingComponents

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی نمائید

 

 

ترفند جدید

فعال باشه تا نیاز نباشه هر دفعه numlock خیلی وقتها شده که می خواهید وقتی ویتدوز بالا می آید

که ویندوز بالا می آید آن رو روشن کنید حالا برای اینکه این دکمه با بالا آمدن ویندوز خود کار روشن

شود با ید به رجیستری رفته و کلید زیر را پیدا کنید

User Key : [HKEY_CURENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD]

INITIALKEYBOARDLNDICATOR باعنوان STRING سپس یک متغیر از نوع

ایجاد کرده و مقدار آن را 2 قرار دهید سپس ویندوز را دوباره راه اندازی کنید

 

 

 

 

ترفند کامپیوتر

run پاک کردن فرامین ذخیره شده در قسمت

ایجاد کنید سپس "Persistent"جدید با نام DWORD وارد رجیستری شوید سپس یک مقدار

مقدار آن را مطابق مقادیر زیر وارد کنید و برای اعمال تغییرات سیستم را مجددا راه اندازی کنید


Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache]

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache]

Value Name: Persistent

Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value Data: (0 = empty, 1 = do not empty)

 

ترفند ویندوز

اگر دوست دارید عکسهای داخل کامپیوتر خود را تغییرفرمت دهید و به فرمت مورد علاقه خود تبدبل

کنید ونمی خواهید برنامه اضافی رو روی کامپیوترخود بریزید بهتر است که به برنامه نقاشی ویندوز

رفته وعکس مورد نظر را با ابن برنامه باز کنید بعد برای ذخیره با فرمت دلخواه در منوی فایل گزینه

فرمت دلخواه خود را save as typeرا انتخاب کنید و سپس درپنجره بازشده ازلیست save as...

انتخاب کنید و عکس را ذخیره کنید

 

 

 

 

تغییر اطلاعات پیش فرض نام و شرکت

هنگام نصب هر برنامه جدید یک نام و شرکت از شما دریافت می شود .در برخی برنامه ها با

این نام و مشخصات از اطلاعات موجود در سیستم شما دریافتms setup استفاده از ویژگی

و کار شما را در ورود اطلاعات آسان می کند . در صورت اشتباه بودن این اطلاعات از طریق

این ویژگی می توانید اطلاعات مزبور را تصحیح کنید

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید

"1"را به آن بدهید ومقدار "ShowCompColor" جدید ایجاد کرده ونام DWORD یک مقدار

"0" را برا ی استفاده از رنگهای دیگر و یا

را برا ی رنگ پیش فرض استفاده کنید و برای اعمال تغییرات ویندوز را مجدد راه اندازی کنید


Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

MS Setup (ACME)\User Info]

Value Name: DefName, DefCompany

Data Type: REG_SZ (String Value)

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ترفند کامپیوتر


تاريخ : ٧ خرداد ۱۳۸۸ | ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : صادق ماهیدشتیان | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.